• deventer-schouwburg
  • deventer-sns-bank
  • deventer

Stichting Oud Deventer

Nieuws

Opa-en-Oma dag 2018 op 9 September
Opa-en-Oma dag 2018
Notitie erfgoedorganisaties aan politiek
Notitie erfgoedorganisaties aan politieke partijen
Zienswijze Lebuïnusveld
Nieuwsitem Lebuïnusveld

De Stichting Oud Deventer stelt zich tot doel de cultuurhistorische elementen op het gebied van het gebouwde erfgoed in de gemeente Deventer te bewaken, te beschermen en de waarde hiervan kenbaar te maken. Of, zoals het in de statuten van de Stichting Oud Deventer staat: “Het behoud van dát stads- en dorpsschoon en het restaureren van díe gebouwen en ensembles in Deventer, die onvervangbaar en voor het begrip van de geschiedenis van stad en platteland van betekenis zijn”.

Dit is hard nodig omdat het gemeentebestuur van Deventer verschillende impulsen tegen elkaar dient af te wegen bij de dynamische aanpassingen die nodig zijn om de stad levendig te houden: woonfunctie, verkeers- en parkeerbehoefte, winkels, etc. Daarbij blijkt het behoud van monumentale waarden vaak in de knel te komen. Dat wil de SOD voorkomen.