Financiele verantwoording


Overzicht 2016

De Stichting verwerft haar inkomsten hoofdzakelijk door de bijdragen van donateurs voor de dekking van de lopende kosten van de Stichting en de uitgave van de Nieuwsbrief. Daarnaast worden inkomsten verworven voor de financiering van kortlopende projecten.

In 2016 bedroegen de inkomsten van de Stichting € 8.957,-

De uitgaven bestonden in hoofdzaak uit de kosten voor de projecten, de uitgave van twee Nieuwsbrieven en de kosten verband houdend met het bestuur en beheer van de Stichting.

In 2016 bedroegen de totale uitgaven van de Stichting € 9.767,-

Het vermogen van de Stichting per 31 december 2016 is samengesteld uit een betaalrekening, een spaarrekening en een aandelenportefeuille, minus de verplichtingen aan crediteuren.

Het totale vermogen van de Stichting per 31 december 2016 bedroeg € 39.873,--

 

Het fiscaalnummer van de Stichting Oud Deventer is:  8101 08 872

 

N.B.:
De Stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als "Algemeen Nut Beogende Instelling" (ANBI). Dit betekent dat uw donatie aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting en er een vrijstelling geldt voor schenk- en erfbelasting.