Harry Rademakerprijs

Harry Rademaker 27-10-1927 01-05-2016Als geen ander heeft ons oud-bestuurslid Harry Rademaker als stadsarchitect in de gemeente Deventer gedurende lange tijd bijgedragen aan het behoud van het bijzondere cultuurhistorische karakter van de binnenstad van Deventer. Niet alleen bij de restauraties, maar ook bij toevoegingen in de binnenstad, ging Harry Rademaker zeer zorgvuldig te werk met oog voor het detail. Maar vooral gedreven door zijn wens de binnenstad levendig te houden: in onze tijd moeten wij niet alleen genieten maar ook blijven gebruiken. Ook na zijn pensionering heeft Harry Rademaker op zeer betrokken wijze commentaar geleverd op nieuwe ontwikkelingen in de binnenstad. Vaak werd hij door externe partijen als adviseur ingeschakeld. In 2013 heeft hij afscheid genomen als bestuurslid van de SOD.

Daarom heeft het bestuur van de Stichting Oud Deventer besloten tot het instellen van een Harry Rademaker Prijs. Deze prijs zal worden toegekend aan een persoon of organisatie die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het behoud van het Deventer cultureel erfgoed, zowel middels renovatie als transformatie en hergebruik van (complexen van) gebouwen. Het project mag hooguit ca. vier jaar geleden zijn gereedgekomen of in uitvoering zijn.

Het bestuur van de SOD laat zich bij de selectie van de te nomineren projecten adviseren door een commissie. Deze kan de hulp inroepen van externe deskundigen. Een onafhankelijke jury wijst de prijswinnaar aan.

De prijs wordt eenmaal in de twee jaar uitgereikt, tenzij de commissie van oordeel is dat zich in de afgelopen periode geen project van voldoende betekenis heeft voorgedaan. De uitreiking vindt plaats op een speciaal daarvoor belegde bijeenkomst, waarvoor ook alle donateurs worden uitgenodigd.

Harry Rademakerprijs 2017

Op 22 november 2017 zal burgemeester Andries Heidema voor de tweede keer de Harry Rademaker Prijs uitreiken.

Het thema voor de prijs is dit jaar “Hergebruik”, met als beoordelingscriteria:

  • Heeft het project voldoende kwaliteit?
  • Is de nieuwe bestemming herkenbaar?
  • Geeft de herbestemming meerwaarde aan het project?
  • Draagt zij bij aan duurzaamheid?

Een viertal projecten is door het bestuur van de SOD geselecteerd. Hieruit wordt de prijswinnaar aangewezen door een onafhankelijk jury, bestaande uit Dirk Baalman (voorzitter), oud-directeur van het Oversticht, Mieke Conijn, directeur van het Kunstenlab en Eric Giesbers, voorzitter van de Stichting Industrieel Erfgoed Deventer.

Voor 2017 zijn genomineerd:

1. De N.V. Bergkwartier, Maatschappij tot Stadsherstel
Project: verbouwing Pakhuis Ten Hove tot kantorencomplex

Pakhuis Ten HoveNa vijftien jaar heeft de N.V. Bergkwartier met de nodige vasthoudendheid in 2014 de renovatie van het pakhuis Ten Hove aan de Bergpoortstraat tot een goed einde gebracht. Het pakhuis dateert van 1891, en de fabrieksschoorsteen ernaast dateert van 1915. Het pakhuis was onderdeel van de N.V. Stoomolieslagerij voorheen Gebroeders Ten Hove en maakte deel uit van de ‘fabriekswand’ van genoemde straat. Het nieuwe kantoorgebouw is een ontwerp van Martin Kleine Schaars van I’M architecten. Hij stond voor de opgave om de nodige moderne voorzieningen aan te brengen en tegelijk het historische karakter van het gebouw te handhaven. Opvallende ingrepen zijn de glazen dozen tegen de zuidelijke zijmuur en de lichtstraat in het dak aan de voorkant. Tegelijk zijn overal oude materialen en sporen van vroeger gebruik gehandhaafd.

2. Le Clerq planontwikkeling
Project: verbouwing Nieuw Rollecate tot een woon-/zorgcomplex

Nieuw RollecateHet oude schoolgebouw Nieuw Rollecate aan de Tesschenmachterstraat heeft een geschiedenis als landelijk bekend onderwijsinstituut. Het is in 1931 gebouwd voor de eerste Rijksschool voor Landbouwhuishoudonderwijs. Hier werden de leraressen opgeleid die de vrouwen op het platteland moesten leren hoe ze konden bijdragen aan de verbetering van hun vaak ellendige situatie. De school is gebouwd in de traditionele Nederlandse stijl van het Interbellum, met bijvoorbeeld brede overstekken, ladderramen en glas-in-lood. De indeling was geschikt om er een kleinschalig woon- en zorgcomplex van te maken. Door Arcom Architectuur Bouwmanagement is zo weinig mogelijk ingegrepen en details zoals de lambriseringen zijn gereconstrueerd. Er is een duidelijke wisselwerking met de buurt.

3. Jeroen van den Adel, eigenaar AdVicus Projectontwikkeling
Project: verbouwing Kofferfabriek tot woon-/werkunits

KofferfabriekIn 2014 is de voormalige kofferfabriek aan het Havenplein in het Havenkwartier aangekocht door Jeroen van den Adel, de eigenaar van AdVicus Projectontwikkeling voor wijk of dorp. Deze was gevestigd in een oude loods aan de Scheepvaartstraat, die na de oorlog door de Deventer Kofferfabriek N.V. geschikt is gemaakt voor de productie van allerlei soorten koffers. Nadat in 1956 de kofferfabriek ophield te bestaan, wisselde de loods enige malen van eigenaar. De loods is nu opgedeeld in negen units van verschillende grootte. Aan de buitenkant zijn weer de originele bakstenen muren te zien. Door de verdieping van iedere unit over slechts een deel van de breedte en diepte te ontwerpen, heeft Architecten-Lab gezorgd dat vanaf de begane grond steeds de hoogte van het gebouw met de spanten zichtbaar is, wat een gevoel van ruimtelijkheid geeft.

4. Gabriël Bosch, eigenaar 1618 Vastgoed
Project: omvorming Gasfabriek tot Business Innovatie Campus

Een groot deel van het complex van de gasfabriek aan de Zutphenseweg heeft in 2017 een nieuwe bestemming gekregen, een initiatief van Gabriël Bosch. De belangrijkste pijlers van het project zijn: behoud van industrieel erfgoed, combineren van oud en nieuw, duurzaamheid (‘gasloze’ Gasfabriek), flexibiliteit (veranderde functies in de toekomst) en toegankelijkheid. Het Architecten_Lab uit Deventer heeft de plannen gemaakt voor de gebouwen, waarbij het gebruik van cortenstaal de verbindende factor vormt. Een bierbrouwerij heeft er zijn hoofdkantoor gevestigd en verder zijn er veel voorzieningen voor de Business Innovatie Campus, gericht op innovatie en Clean Tech en daarnaast op cultuur en design. Er zijn plannen voor verdere uitbouw.

 


Harry Rademakerprijs 2014

Achter de Muren Duimpoort 56In 2014 heeft de SOD drie particuliere eigenaren genomineerd om hun persoonlijke inzet voor het behoud van het erfgoed dat aan hun zorgen was toevertrouwd. Bij de rondleidingen in de betreffende panden werd de jury getroffen door evenzovele persoonlijke verhalen. Op heel verschillende manieren zijn de genomineerden bij hun project betrokken geraakt. Allen hebben een grote inzet getoond voor het behoud en de verbetering van hun panden, zowel financieel als anderszins. Tot prijswinnaar werd uitgeroepen Martin Kleine Schaars voor de restauratie van zijn woonhuis Achter de Muren Duimpoort 56.